index
event
longkang
gallery
contact us
 
   
     
   ล่องแก่งวังสายธาร คลองลำโลน สายน้ำหลักของป่าต้นน้ำ
ปากบารา ที่มีน้ำใส หินสวย ธรรมชาติสมบูรณ์สองฝั่งคลอง
เส้นทางของการล่องแก่งสายน้ำที่ใส่และเย็นฉ่ำ ระยะทาง
ประมาณ 8 กิโลเมตร ผ่านแก่งต่าง ๆ ประมาณ 16 แก่ง
ตลอดการล่องแก่ง อยากได้บรรยากาศล่องแก่งที่สนุกกับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวกับ วังสายทองเทรแวล พบกับ
บรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เที่ยวน้ำตกวังสายทอง
น้ำตกหินปูนที่มีความสวยงาม นอกจากนี้ทางเราจะมีสตาฟ
ดูแลความปลอดภัยของท่านเป็นอย่างดี
  เวลาที่เหมาะในการล่องแก่ง
 
 • 09.00 น. – 11.00 น.
 • 12.00 น. – 14.00 น.
 • 14.00 น. – 16.00 น.
 •  
  หน้าหลัก | กิจกรรม | ล่องแก่ง | ห้องภาพ | ติดต่อเรา
  226 ม.5 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 โทร : 084-1178583 (คุณนาง), 080-7143714 (โกต๋อง)
  Copyright © 2010-2011 All rights reserved : www.wangsaitongtravel.com , Powered by AdumDesign
  อีเมล์ : nang2010@windowslive.com , ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 43-00425 (โกต๋องล่องแก่ง),
   
    update : 31/03/2011